Aktualne ratingi publiczne - banki

  
Banki uszeregowane alfabetycznie
(sortuj według rosnącego ryzyka kredytowego »)

Bank Rating Perspektywa
Alior Bank S.A. BB+  ip stabilna
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. BBB  ip stabilna
Bank Gospodarstwa Krajowego A-  ip stabilna
Bank Handlowy S.A. A-  ip stabilna
Bank Millennium S.A. BB  ip stabilna
Bank Ochrony Środowiska S.A. BB+  ip negatywna
Bank Pekao S.A. A-  ip stabilna
Bank Pocztowy S.A. BB+  ip stabilna
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. B-  ip stabilna
Bank Zachodni WBK S.A. BBB+  ip stabilna
Credit Agricole Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
Deutsche Bank Polska S.A. BB+  ip negatywna
DNB Bank Polska S.A. BBB-  ip stabilna
Getin Noble Bank S.A. B+  ip stabilna
ING Bank Śląski S.A. BBB+  ip stabilna
mBank S.A. BBB  ip stabilna
PKO Bank Polski S.A. A-  ip stabilna
Raiffeisen Bank Polska S.A. BBB-  ip negatywna
Santander Consumer Bank S.A. BBB-  ip stabilna
SGB-Bank S.A. BB-  ip stabilna

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów banków »

Zapisz się na listę mailingową wiadomości dotyczących ratingów banków »
 

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych banków prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te nadawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
 

Wycofane ratingi publiczne - banki

  
Publiczne ratingi banków wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(banki uszeregowane alfabetycznie)

Bank Rating
Bank BPH S.A. rating wycofany
Eurobank S.A. rating wycofany
Nest Bank S.A. rating wycofany
Nordea Bank Polska S.A. rating wycofany
Plus Bank S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu


Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.