Bank Pocztowy S.A. - historia ratingu kredytowego

Bank Pocztowy S.A.
nr KRS 0000010821; LEI: 259400DAAAR5M4A6SI23
Rating Perspektywa Data Do pobrania
BB  ip pozytywna 28.03.2024 komunikat
BB  ip pozytywna 15.09.2023 komunikat
BB  ip stabilna 14.03.2023 komunikat
BB  ip negatywna 17.10.2022 komunikat
BB+  ip negatywna 28.03.2022 komunikat
BB+  ip stabilna 21.09.2021 -
BB+  ip stabilna 31.03.2021 -
BB+  ip stabilna 05.10.2020 -
BB+  ip stabilna 10.04.2020 -
BB+  ip stabilna 03.10.2019 -
BB+  ip stabilna 03.04.2019 -
BB+  ip stabilna 08.10.2018 -
BB+  ip stabilna 13.04.2018 -
BB+  ip stabilna 28.09.2017 -
BB+  ip stabilna 30.03.2017 -
BB+  ip stabilna 27.09.2016 -
BB+  ip stabilna 21.04.2016 -
BB+  ip stabilna 29.12.2015 -
BB+  ip stabilna 02.10.2015 -
BB+  ip stabilna 20.07.2015 komunikat
BB+  ip negatywna 23.04.2015 -
BB+  ip negatywna 16.01.2015 -
BB+  ip negatywna 01.10.2014 -
BB+  ip negatywna 11.07.2014 -
BB+  ip negatywna 28.05.2014 -
rating wznowiony * 28.05.2014 -
rating zawieszony * 23.07.2013 -
BB+  ip negatywna 10.07.2013 -
BB+  ip negatywna 30.04.2013 -
BB+  ip negatywna 13.12.2012 komunikat
BBB-  ip negatywna 12.10.2012 komunikat
BBB-  ip stabilna 25.06.2012 -
BBB-  ip stabilna 23.04.2012 -
BBB-  ip stabilna 03.01.2012 -
BBB-  ip stabilna 05.10.2011 -
BBB-  ip stabilna 27.06.2011 -
BBB  ip negatywna 20.04.2011 -
BBB  ip negatywna 27.12.2010 -
BBB  ip stabilna 14.10.2010 -
BBB  ip stabilna 21.07.2010 -
BBB  ip stabilna 15.04.2010 -


* Publikacja ratingu Banku Pocztowego S.A. była w okresie 23.07.2013-27.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.

Rating kredytowy Banku Pocztowego S.A. jest ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Główny analityk ratingowy:   Marcin Zawadzki   tel: +48 22 349 24 89
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46

Powrót  »