Jak zamówić uzyskanie ratingu kredytowego


Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem ratingu kredytowego prosimy o kontakt w tej sprawie.

Wyślij zapytanie ofertowe w sprawie ratingu  »


Po uzyskaniu od Państwa kilku podstawowych informacji na temat podmiotu, który ma podlegać ocenie oraz celu, jakiemu służyć ma nadawany rating kredytowy, przedstawimy Państwu ofertę cenową na świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego.
 

Jeśli przedstawiona oferta będzie dla Państwa akceptowalna, prześlemy Państwu wzór standardowej umowy na prowadzenie oceny ratingowej. Po uzgodnieniu ostatecznej treści umowy oraz po jej podpisaniu przez obie strony, niezwłocznie przystąpimy do procesu nadawania ratingu.