Aktualne ratingi publiczne - fundusze poręczeń kredytowych

  Fundusze uszeregowane alfabetycznie wg. nazwy miasta-siedziby
(sortuj według rosnącego ryzyka kredytowego »)

Siedziba Nazwa funduszu poręczeniowego Rating Perspektywa
Gdańsk Pomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A stabilna
Gostyń Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- stabilna
Katowice Śląski Regionalny Fundusz
Poręczeniowy Sp. z o.o.
A- stabilna
Kielce Świętokrzyski Fundusz
Poręczeniowy Sp. z o.o.
A- stabilna
Kraków Małopolski Regionalny
Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
BBB- stabilna
Poznań Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego S.A.
A stabilna
Poznań Poznański Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB pozytywna
Szczecin "Fundusz Pomerania" 
Sp. z o.o.
A+ stabilna
Szczecin POLFUND Fundusz
Poręczeń Kredytowych S.A.
A stabilna
Toruń Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- stabilna
Toruń Toruński Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB- stabilna
Warszawa Mazowiecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB stabilna
Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
Sp. z o.o.
A stabilna
Zielona Góra Lubuski Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- pozytywna

Wskazówka: klikając na rating funduszu uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zobacz jakie korzyści mogą odnosić banki ze stosowania ratingów funduszy poręczeniowych »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów funduszy poręczeniowych »


Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych funduszy poręczeniowych prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. Ratingi nadane funduszom poręczeniowym są ratingami zamówionymi – ocena ryzyka kredytowego funduszy odbywa się na zlecenie ocenianych podmiotów.

Ratingi kredytowe funduszy poręczeniowych mogą być stosowane przez banki do celów regulacyjnych w pełnym zakresie.
 

Wycofane/zawieszone ratingi publiczne - fundusze poręczeniowe

  
Publiczne ratingi funduszy poręczeniowych wycofane w ciągu ostatnich 3 lat

Spółka Rating
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. rating wycofany
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating funduszu uzyskasz dostęp do historii jej ratingu
 

Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.