Rodzaje usług świadczonych przez EuroRating

Podstawowym rodzajem działalności agencji ratingowej EuroRating jest wystawianie publicznych ratingów kredytowych dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych (w tym w szczególności emitujących lub planujących emisję obligacji) oraz bezpłatne udostępnianie nadanych ratingów wszystkim osobom zainteresowanym wiarygodnością finansową ocenianych podmiotów.

Zobacz więcej na temat publicznych ratingów kredytowych  »


Oprócz klasycznych publicznych ratingów kredytowych EuroRating zajmuje się także przeprowadzaniem niepublicznych ocen ryzyka kredytowego (ryzyka bankructwa) przedsiębiorstw na zlecenie klientów, w tym również nadawaniem ratingów prywatnych, udostępnianych jedynie zleceniodawcy lub wskazanym przez niego podmiotom trzecim.

Zobacz więcej na temat prywatnych ocen wiarygodności finansowej  »


EuroRating, jako wyspecjalizowana firma posiadająca wysokie kompetencje w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, zajmuje się także sporządzaniem różnego rodzaju analiz (finansowych, ekonomicznych, strategicznych) dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zobacz więcej na temat oferty w zakresie analiz  »


Działalnością uzupełniającą, komplementarną do oceny ryzyka kredytowego oraz analiz ekonomiczno-finansowych, są świadczone przez EuroRating usługi w zakresie wycen wartości rynkowej przedsiębiorstw.

Zobacz więcej na temat wycen przedsiębiorstw  »