Rodzaje usług świadczonych przez EuroRating

Podstawowym rodzajem działalności agencji ratingowej EuroRating jest wystawianie prywatnych (niepublicznych) ocen ryzyka kredytowego (ryzyka bankructwa) przedsiębiorstw na zlecenie klientów, w tym również nadawaniem ratingów prywatnych, udostępnianych jedynie zleceniodawcy lub wskazanym przez niego podmiotom trzecim.

Zobacz więcej na temat prywatnych ocen wiarygodności finansowej  »
 

Oferta w zakresie prywatnych ratingów kredytowych obejmuje także wyznaczanie rekomendowanych spreadów kredytowych dla obligacji korporacyjnych. Wyznaczone przez EuroRating (jako niezależną instytucję) spready kredytowe, oparte na nadanych przez agencję ratingach prywatnych, służą inwestorom instytucjonalnym (m.in. OFE, TFI) do wyceny wartości godziwej obligacji korporacyjnych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych.

Zobacz więcej na temat rekomendacji spreadów kredytowych dla obligacji korporacyjnych  »


EuroRating, jako wyspecjalizowana firma posiadająca wysokie kompetencje w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, zajmuje się także sporządzaniem różnego rodzaju analiz (finansowych, ekonomicznych, strategicznych) dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zobacz więcej na temat oferty w zakresie analiz  »


Działalnością uzupełniającą, komplementarną do oceny ryzyka kredytowego oraz analiz ekonomiczno-finansowych, są świadczone przez EuroRating usługi w zakresie wycen wartości rynkowej przedsiębiorstw.

Zobacz więcej na temat wycen przedsiębiorstw  »