Nasze atuty

O wysokiej jakości usług świadczonych przez agencję ratingową EuroRating, a także o wysokiej wiarygodności wystawianych przez EuroRating ratingów kredytowych, decydują nasze główne atuty:

•  Niezależność

Agencja ratingowa EuroRating jest w pełni niezależną firmą prywatną. Nie jesteśmy powiązani z żadnymi instytucjami finansowymi, organizacjami rządowymi lub biznesowymi. Nie posiadamy udziałów w przedsiębiorstwach dla których świadczymy usługi. Nasza struktura właścicielska, brak formalnych i nieformalnych powiązań politycznych i biznesowych, a także przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, gwarantuje ocenianym podmiotom oraz użytkownikom ratingów zachowanie pełnej niezależności oraz brak występowania konfliktów interesów przy świadczonych przez nas usługach.

•  Wiedza i doświadczenie

Nasi eksperci są wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych i bankowości inwestycyjnej. Specyfika naszej działalności sprawia, że zdobyte wykształcenie i wiedzę należy stale poszerzać i aktualizować, dlatego przykładamy dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Unikalna kombinacja naszych kompetencji sprawia, że jesteśmy w stanie wykonywać nasze usługi w sposób profesjonalny i wiarygodny.

•  Bardzo dobra znajomość polskiego rynku

Agencja ratingowa EuroRating ma siedzibę w Polsce i zatrudnia wyłącznie polskich specjalistów. Zdobyte przez poszczególnych członków naszego zespołu wieloletnie doświadczenie na krajowym rynku sprawia, że nasi eksperci doskonale znają i rozumieją uwarunkowania polskiej gospodarki, jej otoczenie polityczno-prawne, a także sytuację w poszczególnych branżach i spółkach. Wszystkie nasze analizy przeprowadzane są w kraju. Także wszelkie decyzje odnośnie wystawianych przez nas ratingów kredytowych podejmowane są w miejscu siedziby spółki, tj. w Warszawie. Pozwala nam to na nadawanie polskim przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym wysokiej jakości ratingów kredytowych oraz na szybkie reagowanie na wydarzenia, mające wpływ na wiarygodność kredytową ocenianych podmiotów.

•  Wysokie standardy etyczne

Wartość naszych usług opiera się m.in. na naszej wiarygodności. Dlatego jedną z naszych podstawowych wartości jest przestrzeganie najwyższych standardów etycznych przy współpracy z naszymi klientami, a także wobec osób, które na podstawie wystawianych przez nas ratingów kredytowych podejmują decyzje – często o istotnych skutkach finansowych.