Aktualne ratingi publiczne - banki

  
Banki uszeregowane alfabetycznie
(sortuj według rosnącego ryzyka kredytowego »)

Bank Rating Perspektywa
Alior Bank S.A. BB+  ip stabilna
Bank Gospodarstwa Krajowego A-  ip stabilna
Bank Handlowy S.A. A-  ip stabilna
Bank Millennium S.A. BB-  ip stabilna
Bank Ochrony Środowiska S.A. BB  ip stabilna
Bank Pekao S.A. A-  ip stabilna
Bank Pocztowy S.A. BB  ip pozytywna
BNP Paribas Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
ING Bank Śląski S.A. BBB  ip stabilna
mBank S.A. BBB-  ip stabilna
PKO Bank Polski S.A. A-  ip stabilna
Santander Bank Polska S.A. A-  ip stabilna
Santander Consumer Bank S.A. A-  ip stabilna

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów banków »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów banków »
 

Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych banków prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te nadawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Ratingi oznaczone kolorem zielonym oznaczają rating niezamówiony, w przypadku którego oceniany podmiot (lub powiązana z nim strona trzecia) nie brał udziału w procesie ratingowym, a agencja ratingowa EuroRating nie miała dostępu do ksiąg rachunkowych, dokumentacji dotyczącej zarządzania i innych istotnych dokumentów wewnętrznych ocenianego podmiotu lub powiązanej strony trzeciej.

Wycofane ratingi publiczne - banki

  
Publiczne ratingi banków wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(banki uszeregowane alfabetycznie)

Bank Rating
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. rating wycofany
Credit Agricole Bank Polska S.A. rating wycofany
Getin Noble Bank S.A. rating wycofany
Idea Bank S.A. rating wycofany
SGB-Bank S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu


Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.