Warunki użytkowania serwisu internetowego www.EuroRating.com

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą serwisu internetowego www.EuroRating.com będącego własnością i prowadzonego przez EuroRating Sp. z o.o. (agencja ratingowa EuroRating) i stanowią opis zasad obowiązujących wszystkie osoby korzystające z tego serwisu. Korzystanie z serwisu internetowego agencji EuroRating oznacza wyrażenie przez Państwa akceptacji w całości niniejszych warunków użytkowania i zgody na ich przestrzeganie. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy zrezygnować z korzystania z serwisu internetowego agencji ratingowej EuroRating.

Przedstawiane poniżej warunki użytkowania nie są tożsame z warunkami korzystania z ratingów kredytowych nadawanych przez agencję ratingową EuroRating. Przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób ratingów agencji EuroRating oraz przed podejmowaniem w oparciu o nie jakichkolwiek decyzji należy zapoznać się z warunkami korzystania z ratingów.

Zapoznaj się z warunkami korzystania z ratingów kredytowych »


Warunki użytkowania serwisu internetowego agencji ratingowej EuroRating

Agencja ratingowa EuroRating zapewnia bezpłatny dostęp dla wszystkich zainteresowanych osób (użytkowników) do prowadzonego przez siebie serwisu internetowego. Użytkownicy mogą wykorzystywać informacje zawarte w serwisie agencji wyłącznie do własnych celów i na własne potrzeby.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z treściami publikowanymi przez w niniejszym serwisie internetowym należą do agencji ratingowej EuroRating. Nie jest dozwolone kopiowanie oraz powielanie w jakikolwiek sposób, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja, odsprzedaż, oraz przechowywanie całości lub części informacji i materiałów zawartych w niniejszej witrynie internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody agencji ratingowej EuroRating.
 

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności agencji ratingowej EuroRating

Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating oparte są na źródłach uważanych przez agencję za wiarygodne. Agencja ratingowa EuroRating nie ma jednak możliwości weryfikacji aktualności, prawdziwości i ścisłości wszystkich pozyskiwanych i umieszczanych w serwisie internetowym informacji, w związku z czym EuroRating nie zapewnia żadnych deklaracji lub gwarancji co do aktualności, ścisłości i prawdziwości informacji i materiałów zawartych w serwisie internetowym agencji. Agencja ratingowa EuroRating nie będzie zatem ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez osoby korzystające z niniejszej witryny.
 

Odsyłacze do i z innych witryn internetowych

Serwis internetowy agencji ratingowej EuroRating może zawierać odsyłacze (linki) do innych witryn internetowych, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w tych witrynach. Korzystanie z witryn stron trzecich wiąże się z podleganiem innym warunkom użytkowania oraz polityki prywatności.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej witryny internetowej za pośrednictwem odsyłaczy (linków) zamieszczanych w witrynach internetowych prowadzonych przez strony trzecie. Zamieszczenia odsyłacza do witryny agencji ratingowej EuroRating w innej witrynie nie musi oznaczać, że agencja wyraziła zgodę na umieszczenie takiego odsyłacza.