Marzec 2024

2024-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BOŚ S.A. »

2024-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu Banku Pocztowego S.A. »

2024-03-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu SFPK Sp. z o.o. »

2024-03-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »

2024-03-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BNP Paribas Bank Polska S.A. »

2024-03-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu ZKL Invest Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ZKL Invest Ltd »

2024-03-15

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 15.03.2024 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Asseco Poland S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Asseco Poland S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 15.03.2024 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Zobacz historię ratingu spółki Asseco Poland S.A.»

2024-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Kruk S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Kruk S.A. »

2024-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2024-03-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku mBank S.A. »

2024-03-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »