Luty 2024

2024-02-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

2024-02-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »

2024-02-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Consumer Bank S.A. »

2024-02-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2024-02-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla emisji zabezpieczonych papierów dłużnych typu Sukuk, denominowanych w USD, emitowanych przez spółkę Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu dla emisji papierów dłużnych Sukuk »

2024-02-08

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP (ISIN IE00BL84C823) emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital Ltd (Irleand) PLC i wycofała nadany obligacjom zamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB- z perspektywą stabilną). Powodem wycofania ratingu jest zakończenie obowiązywania umowy z ocenianym podmiotem.

Zobacz historię ratingu obligacji TVR Finance Ltd »