Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - historia ratingu kredytowego

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) S.A.
nr KRS 0000069229; LEI: BB3BGO3LCED63R8R9R41
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany ** 31.03.2023 komunikat
B-  ip stabilna 12.07.2022 -
B-  ip stabilna 15.06.2021 -
B-  ip stabilna 09.07.2020 -
B-  ip stabilna 06.02.2020 -
B-  ip stabilna 14.11.2019 -
B-  ip stabilna 12.08.2019 -
B-  ip stabilna 07.02.2019 -
B-  ip stabilna 13.11.2018 -
B-  ip stabilna 07.06.2018 -
B-  ip stabilna 28.09.2017 -
B-  ip stabilna 29.05.2017 -
B-  ip stabilna 19.10.2016 -
CCC  ip pozytywna 10.06.2016 -
CCC  ip stabilna 07.10.2015 -
CCC  ip negatywna 20.05.2015 -
B  ip negatywna 01.10.2014 -
B  ip negatywna 11.07.2014 -
B  ip negatywna 28.05.2014 -
rating wznowiony * 28.05.2014 -
rating zawieszony * 23.07.2013 -
BB-  ip stabilna 10.07.2013 -
BB  ip negatywna 30.04.2013 -
BB+  ip negatywna 09.01.2013 -
BB+  ip negatywna 12.10.2012 -
BB+  ip stabilna 25.06.2012 -
BB+  ip stabilna 23.04.2012 -
BB+  ip stabilna 03.01.2012 -
BB+  ip stabilna 05.10.2011 -
BB+  ip stabilna 27.06.2011 -
BB+  ip stabilna 20.04.2011 -
BB+  ip stabilna 27.12.2010 -
BB  ip stabilna 14.10.2010 -
BB  ip stabilna 21.07.2010 -
BB  ip stabilna 15.04.2010 -

** Powodem zakończenia oceny ratingowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. był niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.
* Publikacja ratingu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. była w okresie 23.07.2013-27.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.

Rating kredytowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

 

Powrót  »