Statystyki niewypłacalności podmiotów ocenianych przez EuroRating

W celu umożliwienia użytkownikom ratingów kredytowych nadawanych przez agencję ratingową EuroRating zapoznania się z historycznymi statystykami dotyczącymi przypadków występowania faktycznych niewypłacalności (zobacz definicję zdarzenia typu default stosowaną przez agencję ratingową EuroRating) podmiotów, których ocenę ratingową EuroRating prowadzi, agencja publikuje okresowe, coroczne raporty dotyczące statystyk niewypłacalności ocenianych podmiotów w podziale na poszczególne okresy oraz na rodzaje podmiotów (przedsiębiorstwa, banki, fundusze poręczeniowe). Wyliczane są także średnie wskaźniki niewypłacalności (default rates) dla całej, obecnie ponad 16-letniej (2008-2023), historii funkcjonowania agencji ratingowej EuroRating. Raport prezentuje również statystyki dotyczące liczby ratingów, średnich zmian poziomów ratingów, a także migracji ratingów pomiędzy poszczególnymi klasami ratingowymi (transition matrix).

Zobacz raport dotyczący statystyk ratingowych za lata 2008-2023 »