Dane rejestrowe i teleadresowe spółki

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres siedziby:

ul. Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa (Poland)
 

Strona internetowawww.EuroRating.com

E-mail:  info|eurorating.com| |info|eurorating.com

Telefon: +48 22 349 24 89
 

Międzynarodowy kod LEI (Legal Entity Identifier): 25940027QWS5GMO74O03

NIP: 9512213554  REGON: 140934688

Nr KRS: 0000431943. Kapitał zakładowy 150.000 zł – opłacony w całości

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego