Dane rejestrowe i teleadresowe spółki

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres siedziby:

ul. Cynamonowa 19 lok. 548

02-777 Warszawa (Poland)


E-mail:  info|eurorating.com| |info|eurorating.com

Telefon: +48 22 349 24 89    Faks: +48 22 349 28 43 


Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000431943. Kapitał zakładowy 150.000 zł – opłacony w całości

NIP: 951-221-35-54  REGON: 140934688

Międzynarodowy kod LEI (Legal Entity Identifier): 25940027QWS5GMO74O03