Agencja ratingowa EuroRating - podstawowe informacje

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pod względem liczby nadanych publicznych ratingów kredytowych EuroRating jest największą agencją ratingową na polskim rynku. Oferujemy profesjonalne i wiarygodne ratingi kredytowe (publiczne oraz prywatne) przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA).

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Rozporządzenie CRR). Ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) nadawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie (bez żadnych opłat) przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje zarejestrowane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Podstawową zasadą, jaką kieruje się agencja ratingowa EuroRating jest zapewnianie pełnej niezależności, obiektywizmu oraz najwyższej jakości i wiarygodności wystawianych przez agencję ratingów. EuroRating jest spółką całkowicie prywatną, a zarówno sama agencja, jak i jej udziałowcy nie są powiązani w sposób formalny lub nieformalny z jakimikolwiek władzami państwowymi, samorządowymi, ani też z żadnymi organizacjami biznesowymi lub politycznymi. Zapewnia to brak występowania jakichkolwiek konfliktów interesów w prowadzonej działalności ratingowej.

Pobierz materiał informacyjny na temat agencji ratingowej EuroRating »