Agencja ratingowa EuroRating - podstawowe informacje

EuroRating jest działającą od 2007 roku w pełni niezależną międzynarodową agencją ratingową wyspecjalizowaną w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. EuroRating oferuje prywatne ratingi kredytowe przedsiębiorstwom i inwestorom zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Do dnia 18.06.2024 r. EuroRating Sp. z o.o. była zarejestrowana jako agencja ratingowa uprawniona do nadawania publicznych ratingów kredytowych w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlegała bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Na wniosek spółki, ESMA wydała decyzję o wycofaniu rejestracji w UE. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

Po rezygnacji przez spółkę z rejestracji w UE, EuroRating kontynuuje działalność jako agencja ratingowa, jednak spółka skupia się obecnie na wystawianiu prywatnych ratingów kredytowych (jednorazowych oraz monitorowanych), które nie podlegają reżimowi Rozporządzenia PE nr 1060/2009 i nie wymagają rejestracji w UE.