Zarząd

dr Mirosław Bajda – Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent trzyletniego Studium Doktoranckiego przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw). Ukończył wiele szkoleń zawodowych, w tym Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych.

Aktywny uczestnik polskiego rynku kapitałowego od 1992 roku. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w międzynarodowych instytucjach finansowych. Od 2007 roku kieruje działalnością agencji ratingowej EuroRating.

Specjalista w zakresie oceny ryzyka kredytowego, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Członek PRMIA (Professional Risk Manager’s International Association). Autor artykułów, komentarzy rynkowych i publikacji naukowych dotyczących ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i banków. Prowadzący i prelegent na licznych szkoleniach oraz konferencjach dotyczących tematyki oceny ryzyka kredytowego oraz rynku obligacji korporacyjnych. Od 2009 roku wykładowca analizy fundamentalnej na cyklicznym Kursie Analityka Giełdowego organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.

Rada Nadzorcza

Liliana Teresa Bajda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Licencjonowany biegły rewident sprawozdań finansowych (nr licencji 4875); specjalistka w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, audytu finansowego i podatków. Posiada niemal czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. na stanowiskach głównej księgowej, członka zarządu oraz członka rad nadzorczych kilku przedsiębiorstw. Od 1991 roku prowadzi firmę konsultingowo-rachunkową pod nazwą Biuro Doradztwa i Usług Księgowych EMBIKO, świadczącą usługi w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, doradztwa podatkowego, konsultingu i audytu sprawozdań finansowych dla firm polskich i zagranicznych.
 

Tycjan Bielecki – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Manager z 18-letnim międzynarodowym doświadczeniem zarządczym zdobytym w wiodących organizacjach rynku finansowego w obszarach ryzyka kredytowego oraz rozwoju działalności kredytowej i innowacji.

W latach 1999-2000 pracował w Londynie jako analityk regionalny dla nowych projektów strategicznych w europejskiej centrali holdingu Textron Ltd. W latach 2001-2007 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. pełniąc funkcje od Management Associate do stanowiska Dyrektora Biura Strukturyzowanego Finansowania Handlu.

W latach 2007-2009 pracował dla Moody’s Investors Service w obszarze produktów ratingowych w rejonie EMEA, w tym był odpowiedzialny za nadzór nad ratingami strukturyzowanymi w regionie Europy Centralno-Wschodniej (16 krajów). Koordynator współpracy agencji ratingowej ze spółką zależną Midroog.

Od roku 2009 pracuje w strukturach Deutsche Bank Polska S.A. pełniąc rolę dyrektora szeregu departamentów w ramach obszaru ryzyka kredytowego, m.in. odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem modeli (budowa i walidacja), wdrożenie, certyfikację i bieżące wsparcie metod zaawansowanych wymogu kapitałowego, proces pomiaru portfelowego utraty wartości, zintegrowana ocena ryzyka, a także stress testy. Jego zadania obejmują również nadzór ze strony banku nad procesami kontrolnymi i certyfikacyjnym prowadzonymi przez organy nadzoru nad sektorem bankowym (KNF, BaFin, ECB). Równolegle pełnił funkcje nadzorcze w ramach procesów M&A realizowanych przez grupę Deutsche Bank.
 

Przemysław Kołodziej – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant na tej samej uczelni. Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego.

W latach 2009-2011 pracował w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. w dziale Compliance Advisory, gdzie zajmował się m.in. doradztwem w zakresie prawa i obszaru compliance. Od roku 2011 jest zatrudniony w Domu Maklerskim Trigon, początkowo na stanowisku Compliance Officer, obecnie jako Compliance-Legal & Risk Management Manager. Od 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki BondTrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.