Zarząd

dr Mirosław Bajda – Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent trzyletniego Studium Doktoranckiego przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw). Ukończył wiele szkoleń zawodowych, w tym Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych.

Aktywny uczestnik polskiego rynku kapitałowego od 1992 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w międzynarodowych instytucjach finansowych. Od 2007 roku kieruje działalnością agencji ratingowej EuroRating.

Specjalista w zakresie oceny ryzyka kredytowego, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Członek PRMIA (Professional Risk Manager’s International Association). Autor artykułów, komentarzy rynkowych i publikacji naukowych dotyczących ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i banków. Prowadzący i prelegent na licznych szkoleniach oraz konferencjach dotyczących tematyki oceny ryzyka kredytowego oraz rynku obligacji korporacyjnych. Od 2009 roku wykładowca analizy fundamentalnej na cyklicznym Kursie Analityka Giełdowego organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.

Rada Nadzorcza

Liliana Teresa Bajda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Licencjonowany biegły rewident sprawozdań finansowych (nr licencji 4875); specjalistka w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, audytu finansowego i podatków. Posiada niemal czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. na stanowiskach głównej księgowej, członka zarządu oraz członka rad nadzorczych kilku przedsiębiorstw. Od 1991 roku prowadzi firmę konsultingowo-rachunkową pod nazwą Biuro Doradztwa i Usług Księgowych EMBIKO, świadczącą usługi w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, doradztwa podatkowego, konsultingu i audytu sprawozdań finansowych dla firm polskich i zagranicznych.
 

Tycjan Bielecki – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Manager z 18-letnim międzynarodowym doświadczeniem zarządczym zdobytym w wiodących organizacjach rynku finansowego w obszarach ryzyka kredytowego oraz rozwoju działalności kredytowej i innowacji.

W latach 1999-2000 pracował w Londynie jako analityk regionalny dla nowych projektów strategicznych w europejskiej centrali holdingu Textron Ltd. W latach 2001-2007 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. pełniąc funkcje od Management Associate do stanowiska Dyrektora Biura Strukturyzowanego Finansowania Handlu.

W latach 2007-2009 pracował dla Moody’s Investors Service w obszarze produktów ratingowych w rejonie EMEA, w tym był odpowiedzialny za nadzór nad ratingami strukturyzowanymi w regionie Europy Centralno-Wschodniej (16 krajów). Koordynator współpracy agencji ratingowej ze spółką zależną Midroog.

Od roku 2009 pracuje w strukturach Deutsche Bank Polska S.A. pełniąc rolę dyrektora szeregu departamentów w ramach obszaru ryzyka kredytowego, m.in. odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem modeli (budowa i walidacja), wdrożenie, certyfikację i bieżące wsparcie metod zaawansowanych wymogu kapitałowego, proces pomiaru portfelowego utraty wartości, zintegrowana ocena ryzyka, a także stress testy. Jego zadania obejmują również nadzór ze strony banku nad procesami kontrolnymi i certyfikacyjnym prowadzonymi przez organy nadzoru nad sektorem bankowym (KNF, BaFin, ECB). Równolegle pełnił funkcje nadzorcze w ramach procesów M&A realizowanych przez grupę Deutsche Bank.
 

Jakub Ziemba – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studiów Prawa Amerykańskiego współorganizowanych przez  Uniwersytet na Florydzie (USA). Odbył aplikację sądową oraz zdał egzamin sędziowski. Od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca w Akademii Compliance na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2005-2007 pracował w dziale prawnym mBank (dawniej BRE Bank), a następnie w HSBC Bank Polska. W latach 2011-2013 współpracował z Bankiem BGŻ (Rabobank Group) oraz SEB Bank. Następnie współpracował w brytyjskiej kancelarii prawnej Bird & Bird. W latach 2013-2017 był Dyrektorem Departamentu Prawnego i Compliance w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Na Życie. W latach 2018-2022 General Counsel Grupy Allianz w Polsce.