Aktualne ratingi publiczne - banki

  
Banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego
(sortuj alfabetycznie »)

Bank Rating Perspektywa
Bank Gospodarstwa Krajowego A-  ip stabilna
Bank Handlowy S.A. A-  ip stabilna
Bank Pekao S.A. A-  ip stabilna
PKO Bank Polski S.A. A-  ip stabilna
Santander Bank Polska S.A. A-  ip stabilna
Santander Consumer Bank S.A. BBB+  ip stabilna
BNP Paribas Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
Credit Agricole Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
ING Bank Śląski S.A. BBB  ip stabilna
mBank S.A. BBB-  ip stabilna
Alior Bank S.A. BB  ip stabilna
Bank Ochrony Środowiska S.A. BB  ip stabilna
Bank Pocztowy S.A. BB  ip stabilna
Bank Millennium S.A. BB-  ip negatywna
SGB-Bank S.A. B  ip stabilna
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. B-  ip stabilna

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów banków »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów banków »


Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych banków prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te przyznawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Ratingi oznaczone kolorem zielonym oznaczają rating niezamówiony, w przypadku którego oceniany podmiot (lub powiązana z nim strona trzecia) nie brał udziału w procesie ratingowym, a agencja ratingowa EuroRating nie miała dostępu do ksiąg rachunkowych, dokumentacji dotyczącej zarządzania i innych istotnych dokumentów wewnętrznych ocenianego podmiotu lub powiązanej strony trzeciej.

Wycofane ratingi publiczne - banki

  
Publiczne ratingi banków wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(banki uszeregowane alfabetycznie)

Bank Rating
DNB Bank Polska S.A. rating wycofany
Getin Noble Bank S.A. rating wycofany
Idea Bank S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu


Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.