Listopad 2022

2022-11-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Consumer Bank S.A. »

2022-11-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki KGHM Polska Miedź S.A. »

2022-11-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »

2022-11-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BNP Paribas Bank Polska S.A. »

2022-11-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BOŚ S.A. »

2022-11-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

2022-11-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Dino Polska S.A. »

2022-11-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla emisji obligacji zabezpieczonych emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu dla emisji obligacji  »

2022-11-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2022-11-16

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Kruk S.A. rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Kruk S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »

2022-11-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2022-11-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »

2022-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2022-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »

2022-11-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został obniżony z BB do BB-, utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2022-11-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Credit Agricole Bank Polska S.A. »

2022-11-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Kęty S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Kęty S.A. »

2022-11-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu ZKL Invest Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ZKL Invest Ltd »

2022-11-03

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 03.11.2022 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki PGNiG S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki PGNiG S.A. związane jest z finalizacją jej połączenia z PKN Orlen S.A. Połączenie obu spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 02.11.2022 r.

Zobacz historię ratingu spółki PGNiG S.A. »