Sierpień 2022

2022-08-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »

2022-08-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BNP Paribas Bank Polska S.A. »

2022-08-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BOŚ S.A. »

2022-08-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki KGHM Polska Miedź S.A. »

2022-08-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Dino Polska S.A. »

2022-08-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został obniżony z BBB+ do BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »

2022-08-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Cyfrowy Polsat S.A. »

2022-08-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku mBank S.A. »

2022-08-19

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Grupa Kęty S.A. rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Grupa Kęty S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »

2022-08-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »

2022-08-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2022-08-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2022-08-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2022-08-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla emisji obligacji zabezpieczonych emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy oraz historię ratingu dla emisji obligacji  »

2022-08-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB, natomiast perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2022-08-02

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 02.08.2022 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Grupa Lotos S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Grupa Lotos S.A. związane jest z finalizacją jej połączenia z PKN Orlen S.A. Połączenie obu spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2022 r.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2022-08-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu PFPK Sp. z o.o. »

2022-08-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki LPP S.A. »