Marzec 2022

2022-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2022-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą pozytywną.

2022-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2022-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2022-03-21

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Pepco Group N.V. (Wielka Brytania) rating kredytowy na poziomie BB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Pepco Group N.V. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 18.03.2022 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

2022-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.03.2022 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Mercator Medical S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Mercator Medical S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 18.03.2022 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2022-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.03.2022 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Tauron Polska Energia S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Tauron Polska Energia S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 18.03.2022 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2022-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2022-03-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2022-03-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2022-03-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2022-03-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Allegro.eu SA. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2022-03-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą pozytywną.