Maj 2022

2022-05-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2022-05-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Dino Polska S.A. »

2022-05-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla programu emisji obligacji zabezpieczonych emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport i historię ratingu dla programu emisji obligacji  »

2022-05-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »

2022-05-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

2022-05-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »

2022-05-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PKN Orlen S.A. »

2022-05-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2022-05-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Audacia Capital (Ireland) plc. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Audacia Capital (Ireland) plc »

2022-05-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został podwyższony z BB+ do BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2022-05-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport i historię ratingu TFPK Sp. z o.o. »

2022-05-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Millennium S.A. »

2022-05-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2022-05-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki LPP S.A. »

2022-05-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Gospodarstwa Krajowego »

2022-05-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z CC do C. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku Getin Noble Bank S.A. »

2022-05-04

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie 'BB-' z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD (ISIN GB00BMFC5S75) emitowanych przez spółkę Raptor Capital International plc (Wielka Brytania).

Zobacz pełny raport ratingowy  »

2022-05-04

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie 'B-' z perspektywą stabilną dla spółki (emitenta) Raptor Capital International plc (Wielka Brytania).

Zobacz pełny raport ratingowy  »