Marzec 2017

2017-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2017-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2017-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2017-03-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2017-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą pozytywną.

2017-03-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został podwyższony o jeden stopień z BB- do BB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2017-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

2017-03-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-03-21

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. rating kredytowy na poziomie B. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce JSW S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 17.03.2017 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

2017-03-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2017-03-17

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 17.03.2017 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Enea S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB z perspektywą negatywną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce Enea S.A. związane jest z wyłączeniem spółki po sesji z dnia 17.03.2016 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2017-03-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2017-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-03-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2017-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2017-03-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-03-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2017-03-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.