Styczeń 2017

2017-01-20

Agencja ratingowa EuroRating nadała notowanej na rynku obligacji Catalyst spółce GetBack S.A. rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Nadany spółce rating kredytowy jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu i dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych.

GetBack S.A. działa w branży obrotu i zarządzania wierzytelnościami. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pakietów wierzytelności średniej i dużej wielkości. Spółka zajmuje w tej dziedzinie miejsce w czołówce polskiego rynku wierzytelności z portfelem wierzytelności wg. stanu na 30 czerwca 2016 r. o wartości nominalnej ok. 17 mld zł (co stanowi ok. 20% udziałów w rynku).

GetBack S.A. jest pierwszą na polskim rynku spółką z branży wierzytelności, która uzyskała niezależną ocenę ryzyka kredytowego w postaci ratingu nadanego przez agencję ratingową. Spółka ma obecnie uchwalony publiczny program emisji obligacji o wartości do 300 mln zł.

2017-01-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2017-01-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2017-01-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2017-01-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2017-01-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2017-01-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2017-01-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2017-01-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.