Marzec 2020

2020-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2020-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2020-03-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2020-03-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został obniżony o jeden stopień do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

2020-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. Rating został obniżony o dwa stopnie do B+ z BB, utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2020-03-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2020-03-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

2020-03-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2020-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Play Communications S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywa stabilną.

2020-03-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2020-03-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został podwyższony do A- z BBB+,  perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2020-03-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2020-03-04

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych BDS 30/11/24 GBP1 spółki Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania) i wycofała nadany tym obligacjom publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB-).

Powodem zakończenia oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych Propifi Capital Ltd jest anulowanie przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

2020-03-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2020-03-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.