Grudzień 2020

2020-12-31

Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku Idea Bank S.A., wszczętą 31 grudnia 2020 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jako zdarzenie typu 'default'. Do dotychczasowego ratingu banku na poziomie CC z perspektywą negatywną dodany został znacznik (d).

2020-12-22

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. o jeden stopień z A- do BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2020-12-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Audacia Capital (Ireland) plc. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2020-12-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2020-12-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2020-12-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2020-12-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2020-12-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2020-12-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B z perspektywą negatywną.

2020-12-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną.

2020-12-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2020-12-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2020-12-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating został utrzymany na poziomie CCC z perspektywą negatywną.

2020-12-08

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Asseco Poland S.A. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Nadanie ratingu kredytowego spółce Asseco Poland związane jest z ponownym włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu WIG20.

2020-12-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2020-12-08

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych GBP 30/10/2027 spółki Round Table Resources plc (Wielka Brytania) i wycofała nadany tym obligacjom publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB-).

Powodem zakończenia oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych Round Table Resources plc jest anulowanie przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

2020-12-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2020-12-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2020-12-01

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie A- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.06.2025 r. emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania).

2020-12-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.