Sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej

EuroRating, jako agencja ratingowa zarejestrowana w Unii Europejskiej i podlegająca nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA), zgodnie z Rozporządzeniem 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (z późniejszymi zmianami), publikuje coroczne sprawozdanie z przejrzystości działalności ratingowej, sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 12 oraz części III sekcji E Załącznika I w/w Rozporządzenia.
 

Zobacz sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej za rok 2022 »

Zobacz sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej za rok 2021 »

Zobacz sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej za rok 2020 »

Zobacz sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej za rok 2019 »

Zobacz sprawozdanie w sprawie przejrzystości działalności ratingowej za rok 2018 »