Ujawnienia dotyczące ratingów wstępnych

Zgodnie z punktem 6 sekcji D aneksu I do Rozporządzenia 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (z późniejszymi zmianami), EuroRating publikuje informację na temat wystawiania ratingów wstępnych.

Zobacz ujawnienia dotyczące ratingów wstępnych  »