Polityka w zakresie publikacji ratingów kredytowych

Zgodnie z punktem 3 części I sekcji E aneksu I do Rozporządzenia 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (z późniejszymi zmianami), EuroRating publikuje politykę agencji w zakresie  publikacji ratingów kredytowych i innych powiązanych komunikatów, w tym perspektyw ratingowych.

Zobacz politykę w zakresie publikacji ratingów kredytowych  »
 

Ogólny charakter ustaleń w zakresie wynagrodzeń

Zgodnie z punktem 4 części I sekcji E aneksu I do Rozporządzenia 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (z późniejszymi zmianami), EuroRating publikuje informację na temat ogólnego charakteru ustaleń w zakresie wynagrodzeń.

Zobacz ujawnienia dotyczące ustaleń w zakresie wynagrodzeń  »
 

Ujawnienia dotyczące ratingów wstępnych

Zgodnie z punktem 6 części I sekcji D aneksu I do Rozporządzenia 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (z późniejszymi zmianami), EuroRating publikuje informację na temat wystawiania ratingów wstępnych.

Zobacz ujawnienia dotyczące ratingów wstępnych  »