Informacja o możliwości występowania konfliktów interesów

Zgodnie z obowiązującymi w agencji ratingowej EuroRating zasadami dotyczącymi unikania, wskazywania, ujawniania, eliminowania i zarządzania konfliktami interesów, EuroRating ujawnia i publikuje w swojej witrynie internetowej informacje o wszelkich istniejących (lub mogących być postrzegane jako istniejące) konfliktach interesów, które potencjalnie mogą mieć wpływ na działalność ratingową prowadzoną przez agencję.

Zapoznaj się z informacją o możliwości występowania konfliktów interesów »

Polityka agencji ratingowej EuroRating w zakresie przejrzystości i ujawniania potencjalnych konfliktów interesów zakłada także publikację listy ocenianych podmiotów, od których EuroRating uzyskuje ponad 5% rocznych przychodów ze sprzedaży.

Zobacz listę ocenianych podmiotów generujących ponad 5% przychodów agencji »

Działalność ratingowa prowadzona jest w miejscu siedziby spółki, tj. w Warszawie. EuroRating nie zleca zadań związanych z realizacją procesu ratingowego żadnym podmiotom zewnętrznym; wystawianie i weryfikacja ratingów kredytowych realizowane są w całości przez analityków ratingowych zatrudnionych w agencji.