Rodzaje działalności prowadzonej przez EuroRating

Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez agencję ratingową EuroRating jest wystawianie i publikacja ratingów kredytowych.

Na zlecenie klientów agencja ratingowa EuroRating może realizować także inne zadania, które mają charakter działalności pobocznych. Zalicza się do nich:

• przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw

• wystawianie niepublicznych opinii dotyczących ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych

• ustalanie rekomendowanych rynkowych spreadów kredytowych dla emisji obligacji korporacyjnych

• wykonywanie wycen wartości rynkowej udziałów w przedsiębiorstwach

• sporządzanie dokumentacji cen transferowych. 


Działalność ratingowa oraz działalności poboczne prowadzone są z zachowaniem zasad dotyczących unikania potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wpływać na jakość lub wiarygodność wystawianych przez EuroRating ratingów kredytowych.