Rodzaje działalności prowadzonej przez EuroRating

Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez agencję ratingową EuroRating jest wystawianie i publikacja ratingów kredytowych.

Na zlecenie klientów agencja ratingowa EuroRating może realizować także inne zadania, które mają charakter działalności pobocznych. Zalicza się do nich:

• przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw

• wystawianie niepublicznych opinii dotyczących ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych

• sporządzanie dokumentacji cen transferowych

• sporządzanie wycen wartości rynkowej udziałów w przedsiębiorstwach. 


Działalność ratingowa oraz działalności poboczne prowadzone są w wyodrębnionych funkcjonalnie strukturach organizacyjnych agencji, z zachowaniem zasad dotyczących unikania potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wpływać na jakość lub wiarygodność wystawianych przez EuroRating ratingów.