Rejestracja w Unii Europejskiej i podleganie nadzorowi ESMA

EuroRating Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polska) jest formalnie zarejestrowana jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).
 

Agencja ratingowa EuroRating posiada tym samym status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. (Dyrektywa CRR) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zobacz więcej na ten temat na stronie Europejskiego Nadzoru Bankowego – EBA), a ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.