Rejestracja w Unii Europejskiej

Do dnia 18.06.2024 r. EuroRating Sp. z o.o. była zarejestrowana jako agencja ratingowa uprawniona do nadawania publicznych ratingów kredytowych w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlegała bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Na wniosek spółki, ESMA wydała decyzję o wycofaniu formalnej rejestracji EuroRating w UE. Decyzja ta weszła w życie dnia 18.06.2024 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Rozporządzenia PE nr 1060/2009, publiczne ratingi kredytowe nadawane dotychczas przez EuroRating mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane do celów regulacyjnych po wydaniu przez ESMA decyzji o wycofaniu rejestracji agencji w UE w okresie do:

  • dziesięciu dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli istnieją ratingi kredytowe tego samego instrumentu finansowego lub podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE; lub
  • trzech miesięcy od dnia podania do wiadomości publicznej decyzji ESMA, jeżeli  nie  istnieją  ratingi  kredytowe  tego  samego  instrumentu  finansowego  lub  podmiotu wystawione przez inne agencje ratingowe zarejestrowane w UE.

Po rezygnacji z rejestracji spółki w UE EuroRating kontynuuje działalność jako agencja ratingowa, jednak spółka skupia się obecnie na wystawianiu prywatnych ratingów kredytowych (jednorazowych oraz monitorowanych), które nie podlegają reżimowi Rozporządzenia PE nr 1060/2009 i nie wymagają rejestracji w UE.