Polityka w zakresie konfliktów interesów

Podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się agencja ratingowa EuroRating jest zapewnienie niezależności, obiektywizmu oraz jak najwyższej jakości i wiarygodności wystawianych przez agencję ratingów. Realizacji tych celów służyć mają obowiązujące w agencji rygorystyczne procedury i regulacje wewnętrzne, do przestrzegania których zobowiązani są zarówno pracownicy, jak i sama agencja.

Dla niezależności, obiektywizmu i wiarygodności ratingów szczególne znaczenie ma unikanie wszelkich ewentualnych konfliktów interesów, jakie mogłyby powstawać w związku z prowadzoną działalnością ratingową. Dlatego też EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować, że na wystawianie ratingów kredytowych nie ma wpływu żaden istniejący lub potencjalny konflikt interesów lub powiązanie gospodarcze, w którym uczestniczy agencja, jej kierownictwo, pracownicy lub jakiekolwiek inne podmioty powiązane z agencją.

Najważniejszą procedurą wewnętrzną dotyczącą zasad związanych z kwestią konfliktów interesów jest „Polityka w zakresie konfliktów interesów”.

Zapoznaj się z pełnym tekstem „Polityki w zakresie konfliktów interesów” (PDF) »