Kodeks postępowania agencji ratingowej EuroRating

Dbając o przejrzystość prowadzonej działalności ratingowej, agencja ratingowa EuroRating publikuje najważniejsze kryteria, metodologie oraz regulacje wewnętrzne dotyczące wystawiania ratingów kredytowych.

Najważniejszą obowiązującą w agencji procedurą wewnętrzną określającą podstawowe zasady działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating jest Kodeks Postępowania. Kodeks ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi we wzorcowym kodeksie (Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies) opracowanym dla agencji ratingowych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

Kodeks Postępowania agencji ratingowej EuroRating określa m.in. zasady dotyczące jakości i integralności procesu wystawiania i monitoringu ratingów kredytowych, niezależności agencji ratingowej EuroRating oraz zatrudnionych w agencji analityków ratingowych, a także zasady postępowania wobec ocenianych podmiotów i użytkowników ratingów oraz publikacji ocen ratingowych i transparentności prowadzonej przez agencję działalności ratingowej.

Zapoznaj się z pełnym tekstem Kodeksu Postępowania agencji ratingowej EuroRating (PDF) »