Aktualne ratingi publiczne - przedsiębiorstwa


Przedsiębiorstwa uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego
( sortuj alfabetycznie » )

Spółka Rating Perspektywa
Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg) rating dla emisji zabezpieczonych papierów dłużnych Sukuk A- stabilna
Propifi Bonds plc (Wielka Brytania)
rating dla emisji obligacji zabezpieczonych
A- stabilna
PGE S.A. BBB+  ip stabilna
Orlen S.A. BBB+  ip stabilna
Audacia Capital (Ireland) plc  (Irlandia) BBB negatywna
CD Projekt S.A. BBB-  ip stabilna
Dino Polska S.A. BBB-  ip stabilna
Grupa Kęty S.A. BBB-  ip stabilna
KGHM Polska Miedź S.A. BBB-  ip stabilna
LCL Opportunities Luxembourg S.C.S. rating dla emisji obligacji zabezpieczonych BBB- stabilna
LPP S.A. BBB-  ip stabilna
Orange Polska S.A. BBB-  ip stabilna
Allegro.eu SA  (Luksemburg) BB+  ip stabilna
Cyfrowy Polsat S.A. BB  ip stabilna
Kruk S.A. BB  ip stabilna
Pepco Group N.V.  (Wielka Brytania) BB  ip stabilna
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. B+  ip stabilna
LCL Opportunities Luxembourg S.C.S. rating dla emitenta B+ stabilna
Zenith Energy Ltd (Kanada) B+ stabilna

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów przedsiębiorstw »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów przedsiębiorstw »


Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych przedsiębiorstw prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego przedsiębiorstwa (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te nadawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Ratingi oznaczone kolorem zielonym oznaczają rating niezamówiony, w przypadku którego oceniany podmiot (lub powiązana z nim strona trzecia) nie brał udziału w procesie ratingowym, a agencja ratingowa EuroRating nie miała dostępu do ksiąg rachunkowych, dokumentacji dotyczącej zarządzania i innych istotnych dokumentów wewnętrznych ocenianego podmiotu lub powiązanej strony trzeciej.

 
 

 

 

Wycofane ratingi publiczne - przedsiębiorstwa

  
Publiczne ratingi przedsiębiorstw wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(przedsiębiorstwa uszeregowane alfabetycznie)

Spółka Rating
Asseco Poland S.A. rating wycofany
CCC S.A. rating wycofany
Grupa Lotos S.A. rating wycofany
Mercator Medical S.A. rating wycofany
PGNiG S.A. rating wycofany
Raptor Capital International plc (Wielka Brytania)
rating dla emitenta
rating wycofany
Raptor Capital International plc (Wielka Brytania)
rating dla emisji obligacji zabezpieczonych
rating wycofany
Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania)
rating dla emisji obligacji zabezpieczonych
rating wycofany
Tauron Polska Energia S.A. rating wycofany
TVR Finance Ltd (Wielka Brytania)
rating dla emisji obligacji zabezpieczonych
rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu
 

Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.