TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

TVR Finance Ltd (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 11056477;  LEI: 984500E642B609AMO747
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 30/04/2025 (ISIN: IE00BL84C823)
wyemitowanych za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital (Ireland) plc
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
BB- stabilna 26.05.2023 komunikat
BB- pozytywna 26.01.2023 -
BB- pozytywna 18.11.2022 -
BB- pozytywna 05.08.2022 komunikat
BB- stabilna 27.04.2022 -
BB- stabilna 22.12.2021 -
BB- stabilna 03.09.2021 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.04.2025 r. (ISIN obligacji: IE00BL84C823) emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital Ltd (Irleand) plc.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »