Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 12423459;  LEI: 213800QDQENHPB1SNU20
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds (ISIN GB00BPW5RV72)
Rating dla
emisji obligacji
Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 14.06.2023 komunikat
BBB+ stabilna 27.06.2022 pełny raport


* Rating kredytowy dla obligacji zabezpieczonych spółki (emitenta) Sustainable Capital PLC został wycofany w związku z zakończeniem obowiązywania umowy z ocenianym podmiotem.

Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w EUR, emitowanych przez spółkę Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania). Numer ISIN serii obligacji, której dotyczył rating: GB00BPW5RV72.

Powrót  »