Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 12423459;  LEI: 213800QDQENHPB1SNU20
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds (ISIN GB00BPW5RV72)
Rating dla
emisji obligacji
Perspektywa Data Do pobrania
BBB+ stabilna 27.06.2022 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w EUR, emitowanych przez spółkę Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania). Numer ISIN serii obligacji, której dotyczy rating: GB00BPW5RV72.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »