Round Table Resources plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Round Table Resources plc  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 1384629138;  LEI: 2138002JGI5T9H2VL957
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 30/10/2027
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
BBB- stabilna 19.06.2020 -
BBB- stabilna 20.12.2019 -
BBB- stabilna 11.07.2019 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, wyemitowanych przez spółkę Round Table Resources plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.10.2027 r.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »