Round Table Resources plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Round Table Resources plc  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 1384629138;  LEI: 2138002JGI5T9H2VL957
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 30/10/2027
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 08.12.2020 komunikat
BBB- stabilna 19.06.2020 -
BBB- stabilna 20.12.2019 -
BBB- stabilna 11.07.2019 pełny raport

* Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych spółki Round Table Resources plc został wycofany w związku z anulowaniem przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięciem umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, emitowanych przez spółkę Round Table Resources plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.10.2027 r.

Powrót  »