Rainbow Global Operations Ltd (Irlandia) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Rainbow Global Operations Ltd  (Irlandia)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 668270
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 31/05/2025 (ISIN IE00BK80BM01)
wyemitowanych za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital (Ireland) Ltd
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
rating prywatny * 08.03.2021 komunikat
BBB stabilna 11.09.2020 pełny raport

* Status ratingu został zmieniony z publicznego na prywatny (nieudostępniany do wiadomości publicznej) na wniosek ocenianego podmiotu - Rainbow Global Operations Ltd. Rezultaty dalszego monitoringu tego ratingu nie będą w przyszłości udostępniane publicznie.

Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 31.05.2025 r. (ISIN IE00BK80BM01) emitowanych przez spółkę Rainbow Global Operations Ltd (Irlandia) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital Ltd (Irleand) Ltd.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »