Raptor Capital International plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Raptor Capital International plc (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 13628979;  LEI: 213800EHVIQB6SQ9N829
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds (ISIN GB00BMFC5S75)
Rating dla
emisji obligacji
Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 11.04.2023 komunikat
BB- stabilna 04.05.2022 pełny raport

* Rating kredytowy dla obligacji zabezpieczonych spółki (emitenta) Raptor Capital International plc został wycofany w związku z zakończeniem obowiązywania umowy z ocenianym podmiotem.

Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD, emitowanych przez spółkę Raptor Capital International plc (Wielka Brytania). Numer ISIN serii obligacji, której dotyczył rating: GB00BMFC5S75.

 

Powrót  »