Raptor Capital International plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Raptor Capital International plc (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 13628979;  LEI: 213800EHVIQB6SQ9N829
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds (ISIN GB00BMFC5S75)
Rating dla
emisji obligacji
Perspektywa Data Do pobrania
BB- stabilna 04.05.2022 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w USD, emitowanych przez spółkę Raptor Capital International plc (Wielka Brytania). Numer ISIN serii obligacji, której dotyczy rating: GB00BMFC5S75.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »