Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Propifi Capital Ltd  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 11304890;  LEI: 8945006YIEQBNZEP2Q92
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych BDS 30/11/24 GBP1 (ISIN GB00BJXRPX80)
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 04.03.2020 komunikat
BBB- stabilna 24.10.2019 -
BBB- stabilna 01.06.2019 pełny raport

* Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych spółki Propifi Capital Ltd został wycofany w związku z anulowaniem przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięciem umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych spółki Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania), denominowanych w GBP, z terminem zapadalności 30.11.2024 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BJXRPX80.

Powrót  »