Propifi Bonds plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Propifi Bonds plc (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 12648541;  LEI: 98450046C4Z35AF35258
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 30/06/2025 (ISIN GB00BLB0B914)
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
A- stabilna 01.12.2020 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.06.2025 r. (ISIN GB00BLB0B914) emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania).

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »