Play Communications S.A. - historia ratingu kredytowego

Play Communications S.A. (Luksemburg)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: B183803;   LEI: 222100EYB9HNJPI80514
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 27.11.2020 komunikat
BB-  ip stabilna 25.11.2020 -
BB-  ip stabilna 26.08.2020 -
BB-  ip stabilna 22.05.2020 -
BB-  ip stabilna 13.03.2020 -
BB-  ip stabilna 20.12.2019 komunikat


* Rating kredytowy spółki Play Communications S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 26.11.2020 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Rating kredytowy spółki Play Communications S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »