Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg) - historia ratingu kredytowego dla emisji zabezpieczonych papierów dłużnych Sukuk

Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg) 
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: O42;  LEI: 2138004BXL9F8ASB8S87
Rating kredytowy dla emisji zabezpieczonych stałokuponowych papierów dłużnych typu Sukuk
Rating dla
emisji Sukuk
Perspektywa Data Do pobrania
A- stabilna 19.02.2024 pełny raport
A- stabilna 31.01.2023 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji zabezpieczonych stałokuponowych papierów dłużnych typu Sukuk, denominowanych w USD, emitowanych przez spółkę Pentavirate Securities Securitisation Fund (Luksemburg). 

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:  
Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »