Mercator Medical S.A. - historia ratingu kredytowego

Mercator Medical S.A.
Nr KRS 0000036244;  LEI: 259400YONW18M3H4WX66
Rating Perspektywa Data Do pobrania
BBB-  ip stabilna 27.09.2021 -
BBB-  ip stabilna 28.05.2021 -
BBB-  ip stabilna 22.03.2021 komunikat


Rating kredytowy spółki Mercator Medical S.A. jest ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Główny analityk ratingowy:  Stanisław Kubik   tel: +48 22 349 24 89 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego: 
Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »