Mercator Medical S.A. - historia ratingu kredytowego

Mercator Medical S.A.
Nr KRS 0000036244;  LEI: 259400YONW18M3H4WX66
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 18.03.2022 komunikat
BBB-  ip stabilna 08.12.2021 -
BBB-  ip stabilna 27.09.2021 -
BBB-  ip stabilna 28.05.2021 -
BBB-  ip stabilna 22.03.2021 komunikat

* Rating kredytowy spółki Mercator Medical S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 18.03.2022 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Rating kredytowy spółki Mercator Medical S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »