LCL Opportunities Luxembourg S.C.S. - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

LCL Opportunities Luxembourg S.C.S. (Luksemburg)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: B267834;  LEI: 529900RRR7OAMK7TTT38
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: secured fixed rate bonds (ISIN XS2514450100)
Rating dla
emisji obligacji
Perspektywa Data Do pobrania
BBB- stabilna 17.10.2023 pełny raport

Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w EUR, emitowanych przez spółkę LCL Opportunities Luxembourg S.C.S.
Numer ISIN serii obligacji, której dotyczy rating: XS2514450100.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »