Eurocash S.A. - historia ratingu kredytowego

Eurocash S.A.
nr KRS 0000213765; LEI: 259400FVIQJS5VD8JO79
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany ** 18.03.2019 komunikat
B+  ip negatywna 05.03.2019 -
B+  ip negatywna 04.01.2019 -
B+  ip negatywna 26.09.2018 komunikat
B+  ip stabilna 05.07.2018 -
B+  ip stabilna 25.04.2018 -
B+  ip stabilna 11.12.2017 -
B+  ip stabilna 27.09.2017 komunikat
B+  ip pozytywna 28.03.2017 -
B+  ip pozytywna 16.12.2016 -
B+  ip pozytywna 12.09.2016 -
B+  ip pozytywna 08.06.2016 -
B+  ip pozytywna 16.03.2016 komunikat
B+  ip stabilna 03.12.2015 -
B+  ip stabilna 15.09.2015 -
B+  ip stabilna 26.06.2015 -
B+  ip stabilna 09.04.2015 -
B+  ip stabilna 22.12.2014 -
B+  ip stabilna 15.10.2014 komunikat
BB-  ip negatywna 13.06.2014 komunikat
BB-  ip stabilna 14.05.2014 -
rating wznowiony * 14.05.2014 -
rating zawieszony * 23.07.2013 -
BB-  ip stabilna 04.06.2013 -
BB-  ip stabilna 18.03.2013 komunikat

** Rating kredytowy spółki Eurocash S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 15.03.2019 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

* Publikacja ratingu spółki Eurocash S.A. była w okresie 23.07.2013-13.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.

Rating kredytowy spółki Eurocash S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »