CCC S.A. - historia ratingu kredytowego

CCC S.A.
nr KRS 0000211692; LEI: 259400NWPQ2HCSMZP970
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 17.03.2023 komunikat
B+  ip negatywna 16.02.2023 komunikat
B+  ip stabilna 22.12.2022 -
B+  ip stabilna 11.10.2022 komunikat
B+  ip pozytywna 01.07.2022 -
B+  ip pozytywna 28.04.2022 -
B+  ip pozytywna 11.01.2022 -
B+  ip pozytywna 29.10.2021 komunikat
B+  ip stabilna 22.06.2021 -
B+  ip stabilna 26.05.2021 -
B+  ip stabilna 07.01.2021 -
B+  ip stabilna 15.10.2020 -
B+  ip stabilna 06.05.2020 komunikat
B+  ip negatywna 24.03.2020 komunikat
BB  ip negatywna 17.01.2020 komunikat
BB+  ip negatywna 01.10.2019 -
BB+  ip negatywna 11.06.2019 komunikat
BBB-  ip negatywna 09.04.2019 -
BBB-  ip negatywna 13.12.2018 -
BBB-  ip negatywna 13.09.2018 komunikat
BBB  ip negatywna 02.07.2018 komunikat
BBB  ip stabilna 05.04.2018 -
BBB  ip stabilna 04.01.2018 -
BBB  ip stabilna 02.10.2017 -
BBB  ip stabilna 23.06.2017 -
BBB  ip stabilna 06.03.2017 -
BBB  ip stabilna 21.09.2016 -
BBB  ip stabilna 16.06.2016 -
BBB  ip stabilna 22.03.2016 -
BBB  ip stabilna 21.12.2015 komunikat

* Rating kredytowy spółki CCC S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 17.03.2023 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.


Rating kredytowy spółki CCC S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »