Audacia Capital (Ireland) plc (Irlandia) - historia ratingu kredytowego

Audacia Capital (Ireland) plc  (Irlandia)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa (Irlandia): 622442;  LEI: 635400EBZOZHDCUVLR12
Rating kredytowy dla emitenta (dla przedsiębiorstwa)
Rating Perspektywa Data Do pobrania
BBB negatywna 19.01.2024 komunikat
BBB negatywna 21.07.2023 komunikat
BBB stabilna 27.10.2022 komunikat
BBB+ stabilna 17.05.2022 -
BBB+ stabilna 11.02.2022 -
BBB+ stabilna 26.10.2021 pełny raport
BBB+ stabilna 15.06.2021 -
BBB+ stabilna 21.12.2020 -
BBB+ stabilna 30.06.2020 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym.

Ponieważ Audacia Capital (Ireland) plc prowadzi działalność jako platforma emisji obligacji dla podmiotów trzecich, EuroRating zaznacza, że niniejszy rating kredytowy przyznany spółce Audacia Capital (Ireland) plc dotyczy wyłącznie ryzyka kredytowego własnych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych tej spółki i nie dotyczy żadnej z serii obligacji wyemitowanych za pośrednictwem spółki przez podmioty trzecie. 

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »