Asseco Poland S.A. - historia ratingu kredytowego

Asseco Poland S.A.
nr KRS 0000033391; LEI: 259400O79EWIK4XZPL40
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 15.03.2024 komunikat
BBB+  ip stabilna 14.09.2023 -
BBB+  ip stabilna 04.07.2023 -
BBB+  ip stabilna 26.04.2023 -
BBB+  ip stabilna 01.12.2022 -
BBB+  ip stabilna 08.09.2022 -
BBB+  ip stabilna 06.06.2022 -
BBB+  ip stabilna 11.04.2022 -
BBB+  ip stabilna 06.12.2021 -
BBB+  ip stabilna 07.09.2021 -
BBB+  ip stabilna 04.06.2021 -
BBB+  ip stabilna 26.03.2021 -
BBB+  ip stabilna 08.12.2020 komunikat

* Rating kredytowy spółki Asseco Poland S.A. został wycofany w związku z wykluczeniem jej z dniem 15.03.2024 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.


Rating kredytowy spółki Asseco Poland S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »