Access Commercial Investors 4 plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Access Commercial Investors 4 plc  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 10620505;  LEI: 21380046OHOFO7943895
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 28/02/2023 (ISIN GB00BF1BB365)
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 22.09.2020 komunikat
rating zawieszony 23.04.2020 komunikat
BBB- stabilna 10.10.2019 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy był ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, emitowanych przez spółkę Access Commercial Investors 4 plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 28.02.2023 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BF1BB365.

* Rating kredytowy dla emisji obligacji spółki ACI 4 plc został wycofany w związku z wygaśnięciem umowy na prowadzenie oceny ratingowej.

Powrót  »