Access Commercial Investors 4 plc (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Access Commercial Investors 4 plc  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 10620505;  LEI: 21380046OHOFO7943895
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych: Senior Secured Fixed Rate Bonds GBP 28/02/2023 (ISIN GB00BF1BB365)
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
rating zawieszony 23.04.2020 komunikat
BBB- stabilna 10.10.2019 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, wyemitowanych przez spółkę Access Commercial Investors 4 plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 28.02.2023 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BF1BB365.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś   tel: +48 22 349 21 46 
Przewodniczący Komitetu Ratingowego:   Adam Dobosz   tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »