Ratingi niezamówione nadawane przez agencję ratingową EuroRating

Ratingi niezamówione nadawane przez agencję ratingową EuroRating oznaczane są literami „ip” (informacje publiczne). EuroRating dokonuje oceny ryzyka kredytowego danego podmiotu z własnej inicjatywy. Rating taki nie wiąże się z podpisaniem z ocenianym podmiotem umowy na świadczenie usług oceny ryzyka kredytowego, a oceniany podmiot nie wnosi żadnych opłat za prowadzoną przez EuroRating ocenę jego ryzyka kredytowego. Ratingi te wystawiane są przez EuroRating w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a także w celu zapewnienia inwestorom bazy porównawczej dla ratingów zamówionych przyznawanych innym ocenianym podmiotom.

W przypadku ratingów niezamówionych proces oceny ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu opiera się wyłącznie (lub niemal wyłącznie) na informacjach publicznie dostępnych i – w odróżnieniu od ratingów zamówionych – nie musi wiązać się z pozyskiwaniem informacji bezpośrednio od ocenianego podmiotu. Specjalne oznaczenie tego typu ratingów ma na celu zaznaczenie faktu, że agencja ratingowa EuroRating mogła nie mieć dostępu do części informacji wymaganych standardowo w procesie przyznawania ratingów zamówionych (w przypadku których EuroRating może pozyskiwać od ocenianego podmiotu także informacje, które nie są ogólnodostępne).

Mimo bazowania wyłącznie, lub niemal wyłącznie, na informacjach publicznie dostępnych, EuroRating dba o to, aby pozyskiwane informacje pochodziły z wiarygodnych źródeł, a także aby ich zakres był wystarczający do przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka analizowanego podmiotu, umożliwiającej wystawienie wiarygodnego ratingu kredytowego. Należy jednak zastrzec, że ze względu na brak dostępu do niektórych istotnych informacji, rating niezamówiony może nie być identyczny z tym, jaki zostałby nadany danemu podmiotowi w trakcie pełnego procesu analitycznego przeprowadzanego w przypadku ratingów zamawianych.

W związku z faktem, że ratingi niezamówione przyznawane są ocenianym firmom bezpłatnie, EuroRating (ze względu na dużą czasochłonność i związane z tym dodatkowe koszty) nie sporządza w ich przypadku raportów ratingowych, jakie towarzyszą wystawianiu ratingów zamówionych przez oceniane podmioty. Wszystkie zainteresowane osoby mają jednak zapewniony bezpłatny dostęp w serwisie internetowym agencji także do aktualnych i historycznych ratingów niezamówionych o charakterze publicznym. Ponadto, w przypadku zmiany poziomu i/lub perspektywy ratingu niezamówionego EuroRating publikuje komunikat z uzasadnieniem dokonanego działania ratingowego.